02.Program minutowy Mistrzostw Gminy i Powiatu w LA.2017-2018