Komunikat końcowy zawodóww – Białystok, 31.05 – 01.06.2014 (pdf)