Regulamin V Mistrzostw Gminy i Powiatu w LA 2016-2017 (pdf)