Zgoda rodziców(prawnych opiekunów) na udział dziecka w „Mistrzostwach Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkoatletyce (pdf)