02.Program minutowy Mistrzostw Gminy i Powiatu w LA.2015