001.B-1-Wyniki.BUGal._MNW.K_.LS.PZ.Wyn_02.07.2016.umlks