Start » Aktualności » Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze UMLKS START

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze UMLKS START

 Zarząd Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego   Klubu Sportowego START

   Zaprasza na zebranie sprawozdawcze które odbędzie  się w dniu 29.03.2015r o godz. 18:00 w Wieruszowie  w Kawiarnia „Manhatan” (WDK Wieruszów)

Porządek Obrad

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

2.Wybór przewodniczącego, sekretarza Obrad oraz komisji uchwał i wniosków.

3.Wybór komisji skrutacyjnej

  1. Informacja przewodniczącego o prawomocności Walnego Zebrania
  2. Sprawozdanie UMLKS START za rok 2014r z działalności Klubu,
  3. Sprawozdanie finansowe UMLKS START za rok 2014
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyniku za rok 2014r. i udzielenie absolutorium

Zarządowi Klubu.

  1. Dyskusja – wolne wnioski,
  2. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji,
  3. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

12. Zakończenie Obrad.

 

Wszystkich członków zapraszamy z osobą towarzyszącą

Zapraszamy również osoby które chciałyby zasilić szeregi naszego stowarzyszenia i wstąpić w poczet członków klubu.

 

  Zarząd UMLKS START

 

Zaproszenie -Strona