Start » Sekcje

Sekcje

Obecnie Klub UMLKS START jest klubem jedno sekcyjnym z sekcją lekkoatletyczną.

UMLKS START posiada też licencję klubowa Polskiego Związku Orientacji Sportowej

W przyszłości zamierzamy uruchomić kolejne  sekcje: Orientacji Sportowej i Nordic Walking .

 

W klubie prowadzimy szkolenie w następujących konkurencjach lekkoatletycznych.

Biegi krótkie, biegi średnie, skok w dal i pchniecie kulą.

W zajęciach uczestniczą również zawodnicy z szkół podstawowych nie posiadający licencji PZLA

Zajęcia treningowe odbywają się 1-4 razy w tygodniu ,Zawodnicy w zależności od wieku możliwości i od stopnia zaawansowania uczestniczą w nich 1-3 razy w tygodniu.

 

listopad – luty

Poniedziałek – 15:30 – 18:30  stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Wtorek – 15:30 – 18:30 stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Czwartek – 1:30 – 18:30 stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Piątek – 16:30 – 18:30 Sala gimnastyczna  SP nr 3 w Wieruszowie

Sobota – 10:00 – 13:00 teren -sala w zależności od potrzeb

 

marzec – czerwiec

Poniedziałek – 15:30 – 18:30  stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Wtorek – 15:30 – 18:30 stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Czwartek – 1:30 – 18:30 stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Piątek – 16:30 – 18:30 Sala gimnastyczna  SP nr 3 w Wieruszowie

Sobota – 10:00 – 13:00 teren w zależności od potrzeb

 

lipiec – sierpień

Wtorek – 09:00 – 12:00  stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Środa – 09:00 – 12:00  stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Czwartek – 09:00 – 12:00  stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Piątek – 09:00 – 12:00  stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Sobota – 10:00 – 13:00 teren w zależności od potrzeb

 

wrzesień – październik

Poniedziałek – 15:30 – 18:30  stadion – siłiownia GOSiT w Wieruszowie

Wtorek – 15:30 – 18:30 stadion – siłoiwnia GOSiT w Wieruszowie

Czwartek – 1:30 – 18:30 stadion – siłownia GOSiT w Wieruszowie

Piątek – 16:30 – 18:30 Sala gimnastyczna  SP nr 3 w Wieruszowie

Sobota – 10:00 – 13:00 teren w zależności od potrzeb

 

  REGULAMIN SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ UMLKS START 

 

ZADANIA I CELE SEKCJI

 1. Promocja sportu, aktywnego stylu życia i zdrowego ducha rywalizacji.
 2. Zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
 3. Wzajemne wspieranie się członków w dążeniu do polepszania kondycji fizycznej, propagowania zdrowego stylu życia i podwyższania wyników sportowych oraz czerpanie zadowolenia z amatorskiego uprawiania sportu.

PRAWA CZŁONKÓW SEKCJI

 1. Korzystanie z planów treningowych, wiedzy trenerskiej oraz indywidualnych porad trenerskich. Treningi i zajęcia sportowe dostosowane są do poziomu zaawansowania i celów członków UMLKS START
 2. Korzystanie z infrastruktury i sprzętu na zasadach określonych przez Trenerów.
 3. Używanie sprzętu sportowego na obiektach wynajmowanych przez Klub tylko i wyłącznie podczas zajęć treningowych, zgodnie z jego przeznaczeniem i w obecności Trenerów.
 4. Korzystanie ze wszelkich ulg i świadczeń przysługujących Klubowi lub przez niego uzyskanych.
 5. Uczestnictwo w treningach, wyjazdach, zgrupowaniach oraz na zajęciach na hali, siłowni, stadionie i innych obiektach wskazanych przez Trenerów.
 6. Zgłaszanie uwag, propozycji, inicjatyw – dotyczących działalności sekcji i docelowych startów w imprezach
 7. Realizacja planu treningowego przygotowanego pod starty główne wyznaczone przez Trenerów.
 8. Dostęp do strony internetowej.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI

 1. Opłacenie rocznej składki członkowskiej UMLKS START zapewniającej ubezpieczenie.
 2. Opłacanie miesięcznych składek członkowskich.
 3. Godne reprezentowanie UMLKS START podczas treningów, imprez sportowych oraz w życiu codziennym.
 4. Udział w zawodach w barwach UMLKS START.
 5. Wykonywanie poleceń Trenerów dotyczących sposobu realizacji zajęć i ćwiczeń sportowych.
 6. Wspieranie nowo przyjętych członków UMLKS START
 7. Uczestnictwo (jako zawodnik i organizator) we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez UMLKS START.
 8. Solidarne pilnowanie, aby w zajęciach UMLKS START nie uczestniczyły osoby, które nie są Członkami Klubu.
 9. Nierozpowszechnianie treści wewnętrznego forum UMLKS START (plany treningowe, artykuły i porady trenerskie są własnością intelektualną Trenerów).

ZASADY CZŁONKOSTWA

 1. Członkami  Sekcji La UMLKS START mogą zostać osoby pełnoletnie oraz osoby, które nie ukończyły 18 roku życia po pisemnej zgodzie opiekunów prawnych.
 2. Członkiem  Sekcji La UMLKS START może zostać osoba która:
 • Akceptuje regulamin
 • Wypełni deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu oraz złoży oświadczenie o stanie zdrowia.
 • Usunięcie z Sekcji La UMLKS START nastąpi gdy członek:
 • Nie przestrzega Statutu Klubu lub Regulaminu Sekcji.
 • Godzi w dobre imię Sekcji i Klubu UMLKS START
 • Nie uiszcza składek członkowskich
 • Działa na szkodę Sekcji  lub Klubu UMLKS START i jego społeczności

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Każdy członek sekcji lekkoatletycznej UMLKS START zobowiązuje się do uiszczania składek.
 2. Wartość składki na dany rok ustalana jest przez Zarząd Kluby.
 3. Składkę należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto  Klubu UMLKS START .
 4. Składka opłacana jest z góry za każdy kolejny miesiąc, składki obowiązują przez 12 miesięcy w roku.
 5. Składki będą przeznaczone na działalność statutową Klubu UMLKS START w zakresie szkolenia i organizacji.
 6. Konsekwencją braku płatności składki jest:
 • Brak możliwości korzystania z opieki trenerskiej
 • Brak możliwości korzystania z obiektów sportowych wynajmowanych przez Klub UMLKS START .
 • Brak pełnego dostępu do strony internetowej i forum.
 • Zawieszenie w prawach członka Sekcji lub Klubu  UMLKS START, a w dalszym kroku skreślenie z listy członków Sekcji lub Klubu UMLKS START

DYSCYPLINA

Członkowie nie mogą:

 1. W oficjalnych terminach treningów uczestniczyć ani organizować konkurencyjnych zajęć grupowych.
 2. Promować treningów i innych zajęć organizowanych przez inne grupy i stowarzyszenia.
 3. Promować konkurencyjnych klubów i ich działań.
 4. Promować firm ,zakładów pracy, instytucji, jednostek samorządowych nie współpracujących z Klubem UMLKS START bez zgody jego władz.
 5. Występować publicznie i prywatnie przeciwko firmom i instytucjom, z którymi współpracuje Klub.
 6. Udostępniać swoich danych ,wizerunku ani treści zawartej na forum wewnętrznym Klubu osobom postronnym.

TERMINY TRENINGÓW

 1. Terminy treningów ustala Trener
 2. Terminy treningów uzupełniających (hala, siłownia, i inne obiekty wskazane przez Trenerów) będą podawane do wiadomości na forum wewnętrznym Klubu.
 3. Treningi są obowiązkowe minimum 1 raz w tygodniu.
 4. Miejsce zbiórki treningowej – wejście na stadion lekkoatletyczny, halę, siłownię lub inne miejsce wyznaczone zostaje przez Trenerów.
 5. Terminy obozów treningowych będą podawane do wiadomości na forum wewnętrznym Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Władze Klubu stosownych decyzji w tym wydalenia z sekcji lub Klubu
 2. Prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje Trenerom i Władzom Klubu.
 3. W razie wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek z punktów regulaminu należy zwrócić się do Władz Klubu (Zarząd UMLKS START)

 

     TRENINGI  NA  SIŁOWNI

 

 

      TRENINGI NA  SALI

 

       TRENINGI NA STADIONIE

     

 

TRENINGI W TERENIE