09.Oświadczenia rodziców(opiekunóew prawnych)-2018